Home

Uw partner bij complexe transities

De huidige samenleving wordt gekenmerkt door snelle en vaak ingrijpende veranderingen. De fysieke wereld raakt steeds meer vervlecht met de uitdagingen van de digitale wereld. Bureau BSK is opgericht om ondersteuning te bieden bij de (grote complexe) transities die in Nederland plaatsvinden. Dit gebeurt vanuit een brede expertise. Wij brengen vraagstukken in kaart, helpen overheidsorganisaties om strategische keuzes te maken en de vaak ingrijpende transities tot een goed einde te brengen.

U kunt vertrouwen op de aanpak van Bureau BSK. Bel 052 1234 000 voor een afspraak!

Onze missie

Bureau BSK is opgericht met de expliciete missie om overheidsorganisaties te faciliteren in het doeltreffend doorvoeren van transities binnen de eigen organisatie en binnen de maatschappij. Hierbij is inzicht en bestuurlijke slagkracht nodig. Onze ervaren senior consultants en verandermanagers helpen om dit te bereiken!

Ministeries, provincies, gemeenten en uitvoeringsorganisaties werken steeds nauwer samen met bedrijfsleven, MKB, maatschappelijke organisaties, expertisebureaus en zorg- en onderwijsinstellingen. Dit vraagt om nieuwe vormen van samenwerken en competenties en ook om nieuwe vormen van toezicht. Bureau BSK helpt om de gewenste verantwoordingslijnen en governance hiervoor in te richten. Wij zorgen voor een blijvende verbetering van de kwaliteit van de serviceverlening en versterking van het vertrouwen in uw organisatie.

Bureau BSK ondersteunt bij het implementeren en borgen van de doorgevoerde wijzigingen en nieuwe werkwijzen. Vanuit onze brede praktijkervaring bieden wij professionele ondersteuning bij lastige transities. Wij zorgen voor comfort op bestuurlijk en leidinggevend niveau.

Hoe wij kunnen helpen

Onze senior consultants en verandermanagers hebben hun sporen verdiend in het openbaar bestuur. Vanuit een brede praktijkervaring en relevant netwerk en achtergrond, helpen zij om een transitie te conceptualiseren, concreet te maken en te voorzien van een onderbouwing van de voorliggende vraagstukken. Dit helpt in besluitvorming en verantwoording.

Wij adviseren over de te nemen route, de mogelijke alternatieven, de eventuele obstakels die daarbij komen kijken en hoe de transitie met bestuurlijke slagkracht geïmplementeerd kan worden, met aandacht voor de politiek-bestuurlijke legitimiteit en het maatschappelijk draagvlak.

Wij helpen om de transitieopgave uit te voeren, bieden relevante kennis uit de praktijk en helpen om de voorgenomen resultaten te bereiken. We kunnen meedenken met de bestuurder en meedenken in de uitvoering en verantwoording. Wij kunnen vanuit onze senioriteit ook zelf de transitie vormgeven en uitvoeren.

Vanuit onze brede ervaring kunnen wij een vertrouwd klankbord zijn om te reflecteren op een (lopende of uitgevoerde) transitie. Wij richten ons op het versterken van de bewustwording en competenties. Met als doel om de organisatie verder te helpen en strategische doorontwikkeling en succesvolle transformaties te bereiken.

Onze kernfilosofie

Governance en accountability

Organisaties opereren in een breed maatschappelijk veld waar identiteit, verantwoording en maatschappelijke impact van steeds groter belang worden. Dit geldt voor de overheid, de zorg, het onderwijs en voor het bedrijfsleven. Dit vraagt om een heldere visie en aanpak en om duidelijke governance en transparante verantwoording.

Vertrouwen in service delivery

Organisaties worden momenteel aan een hogere standaard gehouden, door de hoge eisen, wantrouwen naar grotere organisaties en overheid en het delen van negatieve beeldvorming via sociale media. Om vertrouwen te behouden of terug te winnen is een hoogwaardige, transparante dienstverlening nodig.

Borgen van professionaliteit

Organisaties moeten een hoog niveau van professionaliteit nastreven. Dit vraagt om een samenhangend systeem c.q. netwerk waarin de zorgaspecten integraal belegd zijn, processen gestroomlijnd zijn, verspilling geëlimineerd is en waarin besturende lijnen samenkomen.

Werkveld Bureau BSK

Bureau BSK werkt dagelijks met uiteenlopende opdrachtgevers (Rijksoverheid, provincies, gemeenten, uitvoeringsorganisaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en MKB) en merkt een toenemende vraag naar ondersteuning bij transities, versterken van de politiek-bestuurlijke legitimiteit, het verbeteren van maatschappelijk draagvlak, het terugdringen van fouten, het versterken van de organisatiekracht en het voorkomen van negatieve beeldvorming. 

Overheidsorganisaties hebben in toenemende mate te maken met tegengestelde politieke belangen, kritische toezichthouders, veeleisende afnemers en burgerbewegingen. Waar in het verleden duidelijk beleid en goede producten of diensten zorgden voor een goede reputatie is de hoeveelheid en de diversiteit van stakeholders toegenomen. Sociale media bieden vruchtbare grond om politiek en bestuur te beoordelen en veroordelen over een diversiteit aan onderwerpen. Misstappen worden uitvergroot en uitgebreid belicht. Dit vraagt het uiterste van bestuurders en de leiding van organisaties. Wij helpen vanuit onze brede expertise en senioriteit om hier slagvaardig een weg in te vinden.

Concreet vraagstuk? Of nieuwsgierig?

Bureau BSK heeft een beproefde werkwijze die geheel tot uw dienst staat. Wij werken uitsluitend met senior consultants en verandermanagers. Wij maken daarbij gebruik van een netwerk van ervaren professionals en (oud-)bestuurders die graag hun kennis en ervaring beschikbaar stellen voor de vaak complexe, maatschappelijk relevante projecten die Bureau BSK uitvoert. Wij hebben veel expertise in huis en in voorkomende gevallen kan teruggevallen worden op een betrouwbaar netwerk van geroutineerde specialisten.

Heeft u een concreet vraagstuk en zoekt u professionele ondersteuning, maak dan gerust een vrijblijvende afspraak en dan denken wij graag met u mee. Bent u gewoon nieuwsgierig naar onze dienstverlening, dat waarderen wij. Wij komen dan graag een keer kennis maken, onder het genot van een kopje koffie! Of kom gerust bij ons langs. Wij staan voor u klaar! Bel nu: 052 1234 000.