Home

Uw partner bij transities

De huidige samenleving wordt gekenmerkt door snelle en vaak ingrijpende veranderingen. De fysieke wereld raakt steeds meer vervlecht met de uitdagingen van de digitale wereld. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van transities binnen het domein van het openbaar bestuur. Wij brengen vraagstukken in kaart, helpen het bestuur om strategische keuzes te maken en wij zorgen dat er een aanpak op maat volgt voor de implementatie van de strategie.

U kunt vertrouwen op de aanpak van Bureau BSK.

Over ons

Onze missie

Wij geloven in een overheid die regie voert over maatschappelijke vraagstukken, in nauwe afstemming met burgers, bedrijfsleven, opleidingsinstituten en maatschappelijke organisaties. Bij ingrijpende veranderingen in de maatschappij is bestuurlijke slagkracht nodig. Dit voelt voor veel bestuurders erg onwennig. Bureau BSK helpt om helderheid te verschaffen in complexe, veranderende situaties. Wij leggen dilemma’s loepzuiver voor. Vervolgens verkennen wij welke oplossingen en keuzes daarin mogelijk zijn. Vanuit onze brede ervaring bieden wij bij complexe situaties comfort op bestuurlijk niveau.

Hoe wij kunnen helpen

Veranderen

Wij kunnen u ontzorgen bij het doorvoeren van veranderingen, zowel bij een zachte ontwikkelingsbehoefte (zoals een cultuurverandering), als bij harde ingrepen (zoals structuurwijzigingen of outsourcing). Dit kan spelen binnen uw organisatie of in het werkveld.

Adviseren

Bij lastige vraagstukken kunnen wij u voorzien van een adequate aanpak. Beschrijf wat uw vraagstuk is en wij helpen u om het vraagstuk concreet te duiden en te voorzien van een helder advies over de wijze van aanpak en de implementatie daarvan.

Coachen

Als bestuurder is het kunnen reflecteren op uw handelen een belangrijke vereiste. Vanuit onze ervaring kunnen wij een vertrouwd klankbord zijn. Wij zullen u sterken in uw positie en tevens uitdagen om de grenzen van het mogelijke op te zoeken.

Wat mensen zeggen over ons

Zonder Bureau BSK had deze mega-ontwikkeling niet in deze vorm kunnen bestaan. Geweldig hoe dit van begin tot het eind begeleid is!

Mijn adviseur heeft mij bij een aantal lastige vraagstukken de spiegel voorgehouden. Dit was niet altijd leuk, maar zeer zeker wél nodig. Klasse!

Nieuws

Recente projecten

Word partner van Bureau BSK

Bureau BSK werkt regelmatig samen met specialisten uit het veld. Laat ons weten als je belangstelling hebt om met ons samen te werken!