Werkveld

Bureau BSK is werkzaam voor bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen die zich in een complex maatschappelijk veld bevinden.

Onderstaand een voorbeeld van onze benadering.

Transitie in mobiliteit

Wij constateren dat er ingrijpende veranderingen in mobiliteit gaande zijn. De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en kennen veel uitingen. Wij zien dat er een transformatie in energieverbruik is en dat elektrificatie van voertuigen daar op inspeelt. We zien dat er steeds meer data in voertuigen gebruikt wordt en dat stelt eisen aan beveiliging van deze data en het beschermen van privacy. De technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om voertuigen steeds meer te automatiseren. De zelfrijdende auto komt snel dichterbij, evenals de bezorgrobot. We zien steeds meer toepassingen die vervoer door de lucht mogelijk maken, o.a. met behulp van drones. Ook zal het bezit van een auto in belang afnemen en zal de focus meer op het gebruik van het voertuig komen. Concepten als Mobility-as-a-Service en car- of bikesharing zullen steeds meer in opkomst komen. Hierdoor komen allerlei vraagstukken op het bordje van de bestuurders te liggen, die hier beleid voor moeten laten ontwikkelen. Denk aan:

  • In welke mate is de overheid verantwoordelijk voor het initiëren en beheren van smart mobility faciliteiten?
  • Wat wordt de impact van zelfrijdende auto’s?
  • Hoe moeten Mobility-as-a-Service concepten gefaciliteerd worden?
  • Mogen drones overal vliegen? Waar wel, waar niet? Onder welke voorwaarden?
  • Hoe gaan de verschillende verkeersmodaliteiten interacteren?
  • Welke eisen stelt dit aan de infrastructuur?
  • Welke eisen stelt dit aan privacy? Geluidsoverlast?
  • Wat betekent dit voor het huidige stelsel van openbaar vervoer?
  • Wat betekent dit voor de zwakkere groepen in de maatschappij?
  • Hoe vindt de financiering van deze initiatieven plaats?

Dit stelt hoge eisen aan de slagkracht van (met name) lokale bestuurders, omdat het invoeren van smart mobility concepten lokaal geregeld zullen gaan worden. Op lokaal niveau zal daarom een visie beschikbaar moeten zijn, teneinde tijdig de infrastructuur in orde te hebben, bouwplannen hierop af te stemmen, faciliteiten beschikbaar te stellen e.d.

Bureau BSK helpt bij het in kaart brengen van de relevante lokale vraagstukken en het inrichten van een proces om sturing te geven aan de transitie die gaat komen. Bureau BSK helpt verder om de juiste partijen aan tafel te zetten en bij te dragen aan een gerichte implementatie. Bureau BSK zet daarbij expertise in, die ontwikkeld wordt door eigen onderzoek naar snel transformerende beleidsvelden. Zo loopt er binnen Bureau BSK momenteel een diepgaande studie naar de komst van de zelfrijdende auto.

%d bloggers liken dit: