BSK Coaching

Achteruit kijken met Bureau BSK

Reflectie op een doorgevoerde transitie is cruciaal om de cirkel gesloten te krijgen. Achteruit kijken, leren voor een volgende keer, maar ook versterken van competenties tijdens een lopende transitie. Wij coachen waar dat zinvol is en spiegelen met durf en lef. Om te leren, te groeien in de rol en verantwoordelijkheid, om actuele kennis op te doen. Of om soortgenoten te ontmoeten en te ontdekken dat ook andere overheidsorganisaties worstelen met vergelijkbare vraagstukken. Wij brengen jullie graag in contact en hebben daarvoor beproefde formats.

BSK coaching & Educatie

Een kernactiviteit van Bureau BSK is het coachen van bestuurders en topambtenaren. Daarnaast verzorgen wij ook aanvullend educatie voor het middenkader en de bestuurlijke top van (complexe) organisaties, waar onder bedrijven, overheidsinstellingen, zorginstellingen en onderwijsinstellingen. Doel is om professionals en bestuurders te coachen en te trainen in het versterken van de competenties die nodig zijn om de huidige, snel veranderende uitdagingen voor de eigen organisatie te herkennen, te positioneren en adequaat tegemoet te treden.

Wij bieden naast maatwerk coaching en educatie, ook een opleidingsaanbod met open inschrijving. De opleidingen lopen uiteen van korte thematische updates tot uitvoerige leergangen waar de verdieping op competenties en inhoud gezocht wordt. We hanteren daarbij een beproefde driedeling tussen het behandelen van de actuele theorie, het inbrengen van expertise uit het veld en het werken met casuïstiek om aansluiting bij de praktijk te zoeken. Onze senior trainers hebben allemaal een achtergrond in het werkveld. Neem gerust contact op voor nadere informatie over onze maatwerk coaching en educatie en het open opleidingsaanbod.

Cases

Waarderend gesprek Transities gaan gepaard met lastige dilemma’s en het waarderende gesprek (op basis van appreciative inquiry) helpt om de oprechte verbinding te maken.

Neem contact op

Wij werken met senior trainers en coaches die een brede ervaring opgedaan hebben in de praktijk. Wij zorgen altijd voor een goede aansluiting bij uw vraag of vraagstuk. Aarzel niet en neem contact met ons op om hier over door te praten. Wij garanderen de juiste match!

Meer weten

Neem vrijblijvend contact op. Bel 052 1234 000 of mail op info@bbsk.nl

%d bloggers liken dit: