BSK Coaching

Achteruit kijken met Bureau BSK

Reflectie op een doorgevoerde transitie is cruciaal om de cirkel gesloten te krijgen. Achteruit kijken, leren voor een volgende keer, maar ook versterken van competenties tijdens een lopende transitie. Wij coachen waar dat zinvol is en spiegelen met durf en lef. Om te leren, te groeien in de rol en verantwoordelijkheid, om actuele kennis op te doen. Of om soortgenoten te ontmoeten en te ontdekken dat ook andere overheidsorganisaties worstelen met vergelijkbare vraagstukken. Wij brengen jullie graag in contact en hebben daarvoor beproefde formats.

BSK coaching én Educatie

Een kernactiviteit van Bureau BSK is het coachen van bestuurders en topambtenaren. Daarnaast verzorgen wij ook aanvullend opleidingen voor het middenkader en de bestuurlijke top van (complexe) organisaties, waar onder bedrijven, overheidsinstellingen, zorginstellingen en onderwijsinstellingen. Doel is om professionals en bestuurders te coachen en te trainen in het versterken van de competenties die nodig zijn om de huidige, snel veranderende uitdagingen voor de eigen organisatie te herkennen, te positioneren en adequaat tegemoet te treden.

Wij bieden naast maatwerk, ook een trainingsaanbod met open inschrijving. De opleidingen lopen uiteen van korte thematische updates tot uitvoerige leergangen waar de verdieping op competenties en inhoud gezocht wordt. We hanteren daarbij een beproefde driedeling tussen het behandelen van de actuele theorie, het inbrengen van expertise uit het veld en het werken met casuïstiek om aansluiting bij de praktijk te zoeken. Onze senior trainers hebben allemaal een achtergrond in het werkveld. Neem gerust contact op voor nadere informatie over onze reguliere en maatwerktrainingen.

Cases

Casus 1 met toelichting

Casus 2 met toelichting

Casus 3 met toelichting

Neem contact op

… is ervaren als trainer en gaat graag het gesprek aan over een maatwerk training of een coachingstraject. Aarzel niet en neem contact op om hier over door te praten.

Meer weten

One pager

%d bloggers liken dit: