BSK Concepts

Het atelier van Bureau BSK

Ieder voornemen tot een transitie kunnen wij vanaf de voorkant visualiseren. Of het nou gaat om een voornemen tot beleidsverandering op een gevoelig domein, een traject van outsourcing waar de consequenties nog niet te overzien zijn, een fusie waar verschillende culturen en belangen inzichtelijk moeten zijn. Ook bij het vormgeven van een reorganisatie, cultuurverandering of visie- en strategiebepaling zorgen wij voor een heldere conceptualisering en visualisering.

BSK Concepts

Om snel tot resultaat te komen wordt vaak een standaard stappenplan ingezet, waarbij een haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd, een plan van aanpak wordt opgesteld, waarna gestart wordt met de uitvoering. Veelal in samenspraak met burgers, ondernemers en andere stakeholders. Wij zien bij opdrachtgevers dat dit noodzakelijke stappen zijn bij de vormgeving van een transitie. Het standaard instrumentarium slaat echter vaak een cruciale stap over, namelijk het voldoende tastbaar maken van het beoogde eindbeeld. Door de inzet van andere visualisatie instrumenten kan een extra dimensie worden toegevoegd aan het besluitvormingsproces.

Onze experts hebben ruime ervaring met het bestaande instrumentarium om een project, programma of transitie uit te voeren. Ze kunnen heldere analyses uitvoeren, processen in kaart brengen of bijvoorbeeld cultuuranalyses uitvoeren.

Onze experts voegen echter meerwaarde toe door ook aansprekende en innovatieve conceptualiserings- en visualisatietechnieken in te zetten. Onder meer door het gebruik van beeld, storytelling, animatie, fotografie of een praatplaat. Niet als blauwdruk of vast omkaderd eindbeeld. Maar als een vertrekpunt, een richtinggevend denkkader of een stip op de horizon. Altijd in goede samenspraak met onze opdrachtgever!

Cases

Mobiliteitscentrum
Conceptualiseren en kwartier maken van een mobiliteitscentrum voor testen van nieuwe, slimme, duurzame technologie voor voertuigen.

Kanteling gemeentelijke organisatie

Visualisatie bij de succesvolle overgang van een sectormodel van 16 afdelingen naar een concernmodel van 5 eenheden

Fotografie bij beleidsvorming

Fotografieprojecten ingezet bij beleidsvorming voor beheer openbare ruimte, sociale innovatie en verkeersveiligheid.

Neem contact op

Ons atelier bestaat uit slimme en creatieve professionals die altijd beschikbaar zijn voor meedenken in samenwerkingen en complexe vraagstukken. Als je wilt praten over een nieuwe benadering van een transitie, aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen.

Meer weten

Bel 052 1234 000 voor meer informatie of het maken van een afspraak. Wij staan vrijblijvend voor u klaar!

%d bloggers liken dit: