BSK Change

Interventiekampioenen van Bureau BSK

Het daadwerkelijk effectueren van een transitie is een weerbarstig proces. Tenminste 70% van alle veranderingen mislukt geheel of gedeeltelijk. Nieuw beleid valt maatschappelijk niet altijd op de juiste plaats. Het doorvoeren van een transitie is niet langer een standaard aanpak. Bij het effectueren en implementeren van een verandering, het doorvoeren van een fusieproces, het implementeren van nieuw beleid, het outsourcen van processen en diensten. Bureau BSK biedt verandermanagers die weten hoe in het huidige speelveld resultaatgericht een transitie vorm kan krijgen. Wij begeleiden veranderprocessen en bieden ook managers en bestuurders die binnen de organisatie de besturing voor dit onderdeel tijdelijk ter hand nemen.

BSK Change

Onze professionals hebben vaak jarenlange ervaring in het openbaar bestuur en hebben in de top van organisaties ruime bestuurlijke ervaring opgedaan. Of ze hebben bij uiteenlopende organisaties gewerkt als senior organisatie adviseurs en interimmanagers. Allemaal gepokt en gemazeld in de besturen bij de overheid. Kennen het spel en zijn getraind in de moderne aanpak van transitievraagstukken. Ze kunnen vanaf dag 1 het verschil maken.

Wij helpen bestuurders en directies graag bij het doorvoeren van een verandering. Wij schuwen het echter niet om zelf aan de knoppen te gaan zitten. Het doorvoeren van een transitie vraagt andere compententies en verantwoordelijkheden dan het dagelijks besturen van een overheidsorganisatie. Hiervoor is gericht expertise nodig, hetzij vanaf de zijlijn, hetzij als gedelegeerd uitvoerder van de transitie. De ervaring van onze professionals staat buiten kijf. Ze helpen de transitie van begin tot eind vorm te geven, vliegen expertise in waar nodig, zoeken de confrontatie waar spanning opgelost moet worden. Geen woorden, maar resultaat. Dat is waar de veranderkampioenen van Bureau BSK voor staan.

Cases

Casus 1 Met toelichting

Casus 2 met toelichting

Casus 3 met toelichting

Neem contact op

Johan van der Heide denkt graag mee bij de invulling van het transitiemanagement. Hij heeft zelf jarenlange bestuurlijke ervaring binnen het brede veld van de overheid en weet wat nodig is. Als je van gedachten wilt wisselen, neem dan contact op en we praten er over door.

Meer weten

One pager

%d bloggers liken dit: